1.  Ing. Václav Votava
1. Ing. Václav Votava

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Plzni a Stavební fakultu ČVUT v Praze. Po skončení fakulty v roce 1981 nastoupil k Armabetonu Praha, kde jsem pracoval v různých technicko-hospodářských funkcích. Od jara 1989 pak u Okresního stavebního podniku Tachov. V roce 1991 jsem založil na “zelené louce” firmu BKV Stavební společnost v Boru, kterou po parlamentních volbách v roce 2002 po mě převzal syn. Od roku 2002 do roku 2017 jsem byl poslancem Parlamentu ČR za ČSSD, poslední čtyři roky pak předsedou Rozpočtového výboru Parlamentu ČR a místopředsedou poslaneckého klubu sociální demokracie a mluvčím ČSSD pro oblast financí. Od roku 2008 jsem také zastupitelem Plzeňského kraje a v současné době předsedou Finančního výboru. Členem ČSSD od roku 1997, v žádné jiné politické straně jsem nebyl. Jsem ženatý 42 let, manželka Miroslava je starobní důchodce. Syn Miroslav a dcera Kateřina podnikají. Mám dvě vnučky - Elišku a Anežku. Zájmy : rodina, politika, fotbal, hokej, motorismus, staré encyklopedie. Mám negativní lustrační osvědčení, nikdy nebyl trestán pro nedbalostní či úmyslný trestný čin. Adresa mých webových stránek http://www.votavav.cz

2.  Vladimír Souček
2. Vladimír Souček

Narodil jsem se 24.6.1976 v Plané u Mariánských Lázní. Po ukončení základní školy jsem vystudoval Střední lesnickou školu ve Žluticích a nastoupil jsem jako lesník Správy majetku města Stříbra. Od vzniku s.r.o. Lesy města Stříbra v roce 2005 zde pracuji jako lesní správce a prokurista. Jsem ženatý, mám dva syny. Ve svém volném čase preferuji hlavně myslivost a sport, zejména cyklistiku a hokej. V těchto sportech podporuji se svojí manželkou i své děti. Rodina a les je pro mě vším na čem mě v životě nejvíce záleží. V zastupitelstvu města Stříbra působím tři volební období. Dostal jsem tak díky tomu možnost získat spoustu zkušeností, které chci využívat a uplatňovat i nadále. Jsem stříbrský rodák a dění v našem městě mi není lhostejné.Můj zdravotní stav je dobrý.

3.  Zdeněk Štybar
3. Zdeněk Štybar

Věk 59 let. 38 let pracuji ve vodním hospodářství. Koníček je jasný - cyklistika 28 let jezdím se synem po závodech , vnoučata Amálka , Andělka , Lewis.

4.  Mgr.Pavel Herbst
4. Mgr.Pavel Herbst

Narozen 13.6.1967 v Plzni. Bytem od svého narození ve Stříbře, kde jsem vychodil ZŠ Mánesova ul., poté jsem vystudoval Střední ekonomickou školu v Plzni a poté nastoupil do podniku Mlékárna Stříbro do oddělení fakturace. Na vojenskou službu jsem již nastoupil r. 1986 jako uchazeč o službu v tehdejším SNB, kde jsem pracoval v rámci Policie ČR až do roku 2008. Ve své kariéře policisty jsem zastával různé funkce od obchůzkové služby, přes zpracování trestních spisů, člena výjezdové skupiny kriminální policie, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Stříbro až po ukončení služby jako vedoucí tohoto oddělení (cca 8 let). Jeden z hlavních důvodů ukončení služby po 22 letech byl můj nesouhlas s vedením a reorganizace policie a politikou v tomto směru, představovanou tehdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem a jeho týmem. V průběhu služby u policie jsem vystudoval vysokou školu a to Policejní akademii Praha v magisterském studijním oboru. Po ukončení služby jsem začal pracovat a pracuji dodnes jako učitel odborných předmětů na Střední škole ve Stříbře, kde vyučuji zejména předměty s veřejnosprávní a právní tématikou a autoškolu, kde se snažím mladé generaci předávat jak teoretické tak praktické zkušenosti získané moji dlouholetou praxí. Zájmy: rodina, cestování, cykloturistika, fotbal (rekreačně, dříve trenér mládežnických oddílů v TJ Baník Stříbro r. 1995-2003), veřejný život ve městě Stříbro. Po ukončení služebního poměru (kde je zákonné omezení v členství politických stran) jsem se přihlásil do ČSSD vzhledem k tomu, že program této strany je nejbližší mému smýšlení, zejména v sociální rovině a chtěl jsem a chci pomoci veřejnému životu ve městě Stříbro, kde jsem se vlastně narodil a žiji celý svůj profesní i rodinný život.

5.  Zdeňka Kantová
5. Zdeňka Kantová

Narodila jsem se v roce 1964 v Plzni. Rodiče bydleli ve Stříbře. Otec pracoval jako řidič u Lesní společnosti ve Stříbře, již zemřel. Matka byla učitelkou a nyní je v důchodu. Sourozence nemám. Po ukončení základní školy jsem vystudovala SZTŠ ve Stříbře, obor pěstitel, a nastoupila jsem jako technička na provoze Sytno - Státní statek Stříbro, odkud jsem přešla na provoz TM Stříbro. V roce 1986 jsem se vdala, manžel Václav pracoval jako řidič na provoze TM. V současné době pracuje u společnosti VodaKva, provoz Stříbro. Po mateřské dovolené (dcera Jana) jsem nastoupila na Správu majetku města Stříbra a po vzniku s.r.o. Lesy města Stříbra v roce 2005 zde pracuji jako technička LMS. Volný čas věnuji kromě cyklistiky i chovatelství. Chovu králíků se věnuji od školních let, členskou Českého svazu chovatelů, základní organizace Stříbro jsem již více než 40 let. Zároveň pracuji i v okresní chovatelské organizaci Tachov a v chovatelském Krajském sdružení Plzeňského kraje. Aktivně pracuji v stříbrském hokejovém klubu. Ráda čtu, společně s rodinou poznáváme krásy naší přírody.

6.  MUDr. Ing. Robin Šín, MBA
6. MUDr. Ing. Robin Šín, MBA

Je mi 36 let, jsem již devátým rokem šťastně ženatý a s mou ženou Vendulou máme šestiletého syna Robina. Na západ Čech jsem přišel studovat lékařskou fakultu a již jsem zde zůstal. Kromě všeobecného lékařství na plzeňské lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem také vystudovat krizové řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pracuji jako vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby ve středních Čechách v okresu Praha - západ a externě také pracuji u plzeňské krajské zdravotnické záchranné služby, kdy nejčastěji sloužím ve Stříbře a v Tachově. Mám atestaci v oborech urgentní medicína a všeobecné praktické lékařství. Působím také jako vysokoškolský pedagog. Mezi mé záliby patří především lední hokej. Tomuto sportu se věnuji od šesti let, po ukončení hráčské kariéry jsem se začal věnovat trénování mládeže a dospělých a také jsem působil osm let na pozici předsedy výkonného výboru plzeňského krajského svazu ledního hokeje. Mezi mé další koníčky patří četba odborné lékařské literatury a zajímám se o historii, nejvíce o starověk a pak o dobu první československé republiky. Ve městě nyní působím ve finančním výboru městského zastupitelstva. Pokud bych byl zvolený do funkce městského zastupitele, chtěl bych se věnovat především problematice zdravotnictví, sociálních věcí a školství.

7.  Josef Balvín
7. Josef Balvín

Je mi 61 let a ve Stříbře žiji od roku 1987. Jsem ženatý s manželkou Ludmilou a to již 38 let. Máme dvě dcery a čtyři vnoučata. Rodina a vnoučata jsou u mne na prvním místě. Pracuji jako lesník a lesní odborný hospodář u společnosti Lesy města Stříbra a to od roku 1993. Práce mě naplňuje, mám rád les a myslivost. Mám zájem o život ve městě a o vše, co se kolem děje. Momentálně jsem jedním ze zastupitelů a svých zkušeností bych rád využil i v dalším volebním období.

8.  Jan Šůcha
8. Jan Šůcha

Je mi 40 let. Mám dvě děti Kubík 9 a Terezka 7 let. Od roku 2007 pracuji jako správce místního víceúčelového hřiště s ledovou plochou. K mé velké vášni patří sport. Lyže, cyklistika, běh ale hlavně lední hokej. Dále se věnuji trénování dětí u Stříbrských Buldoků kde v zimních měsících učíme děti základům bruslení a hry hokeje. Mimo zimní období se věnujeme hokejbalu. Dále cca 5 let vedu brusličku pro Stříbrské mateřské školky. Myslím si , že Stříbrské kluziště by si zasloužilo dokončení a vybudování důstojného zázemí odpovídající počtu návštěvníků. Bohužel za 10 let od jeho otevření se neudělalo nic pro jeho dokončení krom vyhozených peněz za projekty. Doufám a věřím, že nově složené vedení města bude v tomto směru aktivnější a zimní stadion dodělá.

9.  Pavel Štěpán
9. Pavel Štěpán
10.  Antonín Stehlík
10. Antonín Stehlík

Jmenuji se Antonín Stehlík. Je mi 69 let, jsem důchodce, ženatý 48 let. S manželkou Irenou jsme vychovali syna Antonína, který také žije ve Stříbře se svojí manželkou Alžbetou. Moje největší radost je šestiletý vnouček Toník. Do Stříbra jsem přišel v roce 1968. Trvale zde žiji od roku 1970. Můj rodný kraj je Jižní Morava-přesně Hustopeče u Brna. Mým koníčkem je od útlého dětství chovatelství. Ve stříbrské organizaci zastávám již pomalu 40 let funkci předsedy. Naše činnost za podpory města je úspěšná. Jsem také chovatel včel. Kandidovat jsem se rozhodl, abych byl nápomocen při vylepšování celkové spokojenosti občanů pro život v našem městě Stříbře a také hlavně, aby se nezapomínalo na starou část našeho města.

11.  Ing. Josef Hrábek
11. Ing. Josef Hrábek

Jsem jednatel firmy zabývající se výpočetní technikou a vším, co s ní souvisí včetně zpracování účetnictví a daňového poradenství. Pracuji zejména jako programátor účetnictví a částečně jako účetní. Abych mohl zapracovat novely zákonů do počítačových programů, musím je včas nastudovat, aby uživatelé programů měli legislativní změny k dispozici od prvního dne jejich účinnosti a zároveň novely zákonů, případně novinky v legislativě jako např. EET a GDPR přednáším na seminářích. Léta jsem vyučoval externě na Gymnáziu a Obchodní akademii předmět „Finanční účetnictví na počítači“. Ve volném čase publikuji příspěvky na webu stribro.cz. Jako odreagování od práce jezdím rekreačně na kole, což mě v minulosti dovedlo až do výboru Fan klubu ZDEŇKA ŠTYBARA a posléze do organizačního výboru cyklokrosových závodů včetně mistrovství ČR ve Stříbře. V současné době jsem hlavní pořadatel každoroční cyklovyjížďky „Fans Tour Štybar“, která je určena široké veřejnosti a letos už se jel 7. ročník. Od roku 2000 se pravidelně zúčastňuji jednání zastupitelstva města a na základě mých diskusních příspěvků mi tehdejší starosta Petr Bursík nabídl místo na kandidátce nezávislých kandidátů, což vyústilo v následujících obdobích v mou účast ve Finančních výborech (FV) města Stříbra a v končícím volebním období v Kontrolním výboru (KV) města Stříbra. V obou výborech jsem se vedle běžné práce snažil především o metodické zavedení takových postupů práce výborů, aby se kvalita jejich práce s novým volebním obdobím, a tedy výměnou jejich členů nesnižovala. Na rozdíl od FV práce v KV v minulosti postrádala systematičnost, ale podařilo se mi prosadit, že kontrolní výbor nyní před každým zastupitelstvem projednává plnění přijatých usnesení a výstupem z projednávání je materiál předkládaný KV na jednání zastupitelstva města „Kontrola plnění úkolů …“. Na jednáních zastupitelstva jsem měl zpočátku velký problém s tím, že jsem často nevěděl, co zastupitelé projednávají, a tak jsem se po spuštění webu města velice angažoval v tom, aby pracovní materiály na jednání zastupitelstva byly předem zveřejňovány na internetu. I poté ale problém zůstal u materiálů předkládaných na stůl, které byly projednávané až po diskusi s občany. Až po mé stížnosti na Ministerstvo vnitra ČR zastupitelstvo muselo změnit jednací řád a občané se mohou nyní vyjádřit i při projednávání jednotlivých bodů. Z jednání zastupitelstva jsem pravidelně psal článek do Stříbrského zpravodaje, než mi to bylo letos znemožněno.

12.  Antonín Fuchs
12. Antonín Fuchs
13.  Karel Hornyicki
13. Karel Hornyicki

Narodil jsem se 30.10.1997 v Plané u Mariánských Lázní. Celý život žiji ve Stříbře. Po ukončení základní školy jsem studoval na Obchodní akademii ve Stříbře, kterou jsem v roce 2017 zdárně dokončil. Momentálně studuji obor Ekonomie podniku na VŠTE v Českých Budějovicích. Mám zájem o prosperující život ve Stříbře, proto jsme s kolegou vytvořili odbornou studii RAZ SENIOR PARKů, která byla částečně realizována ve Stříbře a plně ve městě Kladruby. Mezi mé zájmy patří Francouzská literatura, zejména Émile Zola. Koníčkem je pro mne i sport, hlavně fotbal a lední hokej. Samozřejmě se zajímám i o veřejné dění ve Stříbře. Svůj volný čas nejraději trávím se svou přítelkyní. Důvodem mé kandidatury je fakt, že bych jednou chtěl ve Stříbře založit rodinu. Chtěl bych, aby město bylo bezpečné, prosperovalo a vzkvétalo.

14.  Bc. Olga Salvetrová
14. Bc. Olga Salvetrová

Mé jméno je Bc.Olga Salvetrová, je mi 39 let, sem vdaná a mám jednu dceru. Pracuji jako kontrolorka výroby v německé firmě. Jsem trpělivá vstřícná manželka, pokud zrovna nepracuji, věnuji se své rodině a domácím mazlíčkům. Ráda navštěvuji a finančně podporuji zvířecí útulky, odkud mám i jednoho ze svých dvou pejsků, které nadevše miluji. Také se naplno snažím věnovat své dceři, která právě studuje a má velké cíle, ve kterých ji plně podporuji. Společně také trávíme většinu našeho volného času. Pokud se jedná o práci, tak o sobě mohu říci, že jsem pracovitá a mám cit pro spravedlnost. Vždy se řídím mottem: ,, Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš."

15.  Jaroslav Kliment
15. Jaroslav Kliment

Je mi 65 let. Jsem podruhé ženatý a s manželkou bydlíme ve Stříbře (já od roku 2012, manželka je rodačka ze Stříbra). Z prvního manželství mám dvě dcery a dva vnuky. Jsem vyučený elektromechanik, později jsem si doplnil středoškolské vzdělání na SPŠD v Plzni, obor Elektrická trakce v dopravě. Celý profesní život jsem pracoval jako strojvedoucí u ČD (ČSD), z toho 14 let ve funkci kontrolora vozby. Je to divné, ale tahle práce mi byla i velkým koníčkem. Před odchodem do důchodu jsem navázal kontakt s Hornicko-historickým spolkem ve Stříbře, kam mě opět přitáhly mašinky. A tak i tam se věnuji ve volném čase údržbě a jízdě s důlním vláčkem. Našel jsem tu i mnoho dobrých kamarádů.