Mgr. Pavel Herbst

Narozen 13.6.1967 v Plzni. Bytem od svého narození ve Stříbře, kde jsem vychodil ZŠ Mánesova ul., poté jsem vystudoval Střední ekonomickou školu v Plzni a poté nastoupil do podniku Mlékárna Stříbro do oddělení fakturace. Na vojenskou službu jsem již nastoupil r. 1986 jako uchazeč o službu v tehdejším SNB, kde jsem pracoval v rámci Policie ČR až do roku 2008. Ve své kariéře policisty jsem zastával různé funkce od obchůzkové služby, přes zpracování trestních spisů, člena výjezdové skupiny kriminální policie, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Stříbro až po ukončení služby jako vedoucí tohoto oddělení (cca 8 let). Jeden z hlavních důvodů ukončení služby po 22 letech byl můj nesouhlas s vedením a reorganizace policie a politikou v tomto směru, představovanou tehdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem a jeho týmem. V průběhu služby u policie jsem vystudoval vysokou školu a to Policejní akademii Praha v magisterském studijním oboru. Po ukončení služby jsem začal pracovat a pracuji dodnes jako učitel odborných předmětů na Střední škole ve Stříbře, kde vyučuji zejména předměty s veřejnosprávní a právní tématikou a autoškolu, kde se snažím mladé generaci předávat jak teoretické tak praktické zkušenosti získané moji dlouholetou praxí. Zájmy: rodina, cestování, cykloturistika, fotbal (rekreačně, dříve trenér mládežnických oddílů v TJ Baník Stříbro r. 1995-2003), veřejný život ve městě Stříbro. Po ukončení služebního poměru (kde je zákonné omezení v členství politických stran) jsem se přihlásil do ČSSD vzhledem k tomu, že program této strany je nejbližší mému smýšlení, zejména v sociální rovině a chtěl jsem a chci pomoci veřejnému životu ve městě Stříbro, kde jsem se vlastně narodil a žiji celý svůj profesní i rodinný život.