Vážení spoluobčané,

  dovoluji si Vás oslovit touto formou jako kandidát na starostu města Stříbra, a to na kandidátce České strany sociálně demokratické. Jak jistě víte, ve dnech 5. a 6. října se uskuteční komunální volby, tedy volby do městského zastupitelstva.

     Kandidovat v čele kandidátky patnácti osobností jsem se rozhodl po zralé úvaze. Bezmála 30 let jsem občanem Stříbra, žije zde můj syn s rodinou a mé milované vnučky Anežka a Eliška. Stříbro je naším domovem a tak mi moc záleží na tom, jak se zde bude nadále žít. 

      Jako poslanec Parlamentu České republiky a předseda Rozpočtového výboru Sněmovny PČR či jako zastupitel Plzeňského kraje jsem za předchozí léta aktivní politiky nasbíral řadu cenných zkušeností a kontaktů, které bych rád zúročil v práci pro město Stříbro. Kandidaturou na starostu neusiluji o získání zaměstnání a zajištění obživy.  Řadu let jsem aktivně podnikal a do politiky jsem vstupoval hmotně zajištěný. Nemusím být nikomu zavázaný ani mne nikdo neřídí. Řídí mne pouze a jen moje nejlepší vědomí a svědomí. Nikdy jsem nebyl obviněn z úmyslného či nedbalostní trestného činu ani vyšetřován policií, nestojí za mnou žádné kauzy. 

        Veřejnou funkci jsem vždy považoval a považuji především za službu veřejnosti, v komunální politice pak za službu občanům svého města. I jako poslanec jsem se snažil pomoci městu. Myslím, že řada investic ve spolupráci s městem či s organizacemi a spolky se podařila realizovat právě prostřednictvím poslaneckých iniciativ. 

          Bohužel, mám však dojem, jako-by se čas ve Stříbře před nějakou dobou zastavil. A i když je snaha město rozhýbat, vidím zde stále velký prostor a možnosti, které se nevyužívají. Na to bude upřeno moje úsilí, moje zkušenosti i kontakty. Chci, aby Stříbro bylo bezpečným a prosperujícím městem s bohatým společenským životem, městem kultury a sportu, ale i s potřebnými službami pro své občany. Aby bylo městem atraktivním i pro mladé rodiny, které by tak neměly důvod odcházet jinam. Aby se dovedlo postarat o naše seniory a o jejich potřeby. Aby radnice byla otevřená, vstřícná a přívětivá k občanům. To vše obsahuje náš volební program.  

Vážení spoluobčané,

         právě volby do zastupitelstva města Stříbra rozhodnou, jako cestou se bude město ubírat. Na kandidátce sociální demokracie jsou lidé, kterým důvěřuji a se kterými jsem připraven, společně s Vámi občany Stříbra, město posunout dál, aby bylo krásným, bezpečným a moderním domovem pro nás všechny! Rozhodnutí je na Vás!